Menu Zavřeno
 • 2023 – Akreditovaný vzdělávací program Práce s klientem v akutní krizi a Rozšiřující kurz práce
  s klientem v akutní krizi (Linka bezpečí, z.s. – akreditace MPSV ČR)
 • Terapeut pro děti v krizi (projekt Komunitní wellbeeing MASS Brdy-Vltava)
 • Studuji mindfulness (techniky Zen buddhistického učitele Thich Nhat Hanh)
 • 2019-2022 – jsem studovala Sociální práci a sociální pedagogiku (právo, psychologii a sociální práci)
 • Soukromě dále prohlubuji své léčitelské praxe a studium technik Mantak Chii
 • Navázala jsem spolupráci s International School of Healing Arts
 • O pandemii jsem  pomáhála v nemocnici a pracovala jako osobní asistent nemocných a seniorů, také u paliativních pacientů

Moje studia – a praxe - (cca 1993-2019), tento článek píši na dušičky r. 2019:

V uplynulých 5 letech mi mnoho Radosti, poznání i užitku přineslo studium a používání metod:

 • Ho oponopono Dr.Ihaleakala Hew Lena
 • zasvěcení do přístupu Mistra Mantak Chii
 • studium kvantové fyziky
 • poznávání terapeutky Teal Swan
 • praktikování některých metod pana pátera Ferdy
 • práce s vděčností – dle Rhondy Byrne
 • studium přístupu terapeuta Davida Deidy

Dříve jsem řadu let studovala:

 • vlastnosti bylin
 • psychologii člověka
 • studovala jsem knihy léčitelů a bylinářů, zejména pana Ing. Jiřího Janči CSc., MUDr. Josefa Jonáše, bylináře Zentrycha
 • studovala jsem principy Čínské medicíny
 • homeopatii (využívala jsem ji k léčení sebe a svých dětí 10 let, spolupracuji s dětským pediatrem, který založil homeopatickou akademii, homeopatii používám v případě podpory uzdravování dětí a zvířat)
 • metody ruských léčitelů (používám některé způsoby dodnes)
 • metody různých Indiánských kmenů (používala jsem nejvíce v těhotenství)
 • léčebné postupy paní Ludmily Mojžíšové (praktikovala jsem v těhotenství a v období  kojení, dále využívám při práci týkající se páteře/ emoční blokády působící změny nebo bolesti v zádech)
 • studovala jsem 5 Tibeťanů a postupy Tibetského přístupu k rozvíjení ducha,těla a uzdravení
 • studovala jsem gravid Yogu a masáže miminek
 • systém Emoční Yoga (praktikuji stále) – dle Bijji Bennett, žákyně Deepak Chopry
 • zabývala jsem se léčením intimity – spirituální sexualitou, tantrou i naukami zapojujícími Taoistické učení
 • během roku 2015 a 2016 jsem prohloubila studia a zkušenosti týkající se Smrti

Vždy jsem se věnovala své umělecké práci a studiu malířství.
Od roku 2000 jsem při všem pečovala o své děti.

Díky mé babičce, která byla významnou lékařkou a učitelkou medicíny jsem se také dostávala k různým „babským receptům„ které sama při nahlížení na pacienta, nemoc a léčení používala.
Ve své lékařské praxi hojně využívala svou intuici a znalosti některých alternativních metod.
Její matka, moje prababička, byla výborná malířka, která také využívala své silné intuice a zvláštních nadání.

Jdu v rodové síle poslání…

 

 

Další zkušenosti:

O studium psychologie jsem se zajímala od 15 let.
Byla jsem zvědavá, jak taková práce probíhá, zda je to skutečně to, co člověka umí zbavit traumatu.

Zda se dozvíš o významu konkrétních prožitků.
Zda během terapie přichází inspirace a také návody.
Zda získáš pomoc, jejíž potřebu prožíváš.

Můj osobní výzkum a zkušenost probíhaly tak, že jsem vždy pátrala mezi lidmi, informacemi a organizacemi. Pokoušela jsem se ptát… chtěla jsem znát metody, možnosti, zkušenosti.

Díky studiu na Soukromé umělecké škole jsem se dostala k učení Filosofie.
Vášnivě jsem studovala Platona, Sokrata, Aristotela, Leibnize, Hegla, Nietzscheho, Kanta a mnoho dalších.
To mne také přivedlo ke čtení psychologických knih např. Junga a Freuda.
Zabývala jsem se studiem různých náboženství, tím, co je spojuje.
Stejně tak mne zajímá o lidech, co je všem společné, co je individuální.
A co je společné nám, zvířatům a rostlinám.

Mé zkušenosti s prací psychologů, terapeutů a lékařů:

 • Měla jsem možnost pozorovat vliv takové péče na druhé, v mnoha případech.
 • Mám v rodině člena, který se na tuto pomoc obrací řadu let, několik vyhlášených psychologů znám osobně.
 • Mezi lidmi jsem poznala zoufalé, trpící, užívající antidepresiva.
 • Poznala jsem drogově závislé.
 • Poznala jsem jaké je agresivní i manipulativní jednání, jeho dopad i úskalí.
 • Snažila jsem se nacházet pochopení, možnost proměn i hranice.
 • Viděla jsem práci psychologů v nemocnicích, poznávala nápomocná centra.
  Sama jsem si vyzkoušela působení návštěv klasické terapie, cca 5-7 let, (ne soustavně) a také jsem si vyzkoušela hypnózu.
  Zkusila jsem působení terapie rodinné i terapie páru, různé styly, (např. centrum Anima-terapie/Šárka Palečková Pešková/, PhDr. Zdeněk Rieger, Lucie Lucká).

  Hledala a chtěla jsem ještě víc.

  To mne vedlo k soustavnému studiu dalších možností, k holistickému přístupu a k celostní medicíně.

  K duchovním výkladům, spiritualitě apod.

  Spíše tam a v denních praxích jsem nalézala vhled a pomoc s dopadem na skutečné proměny v realitě.

Moje učitelka:

Kolem r. 2010 jsem se seznámila s francouzskou terapeutkou, šamankou a léčitelkou v jedné osobě, která jako jediná ze všech, koho jsem do té doby poznala, uměla to, co jsem mnoho let hledala.

Díky ní jsem 7 let často praktikovala výcvik kung-fu Vědomí.

Kung-fu znamená disciplína – trénink k nejvyšší realitě cíle, kterým může být podpora zdraví i zušlechťování mysli (a sebeobrana).

Uštědřovala mi náročné lekce.
Prošla se mnou řadu metod, které se naučila během svého studia při cestách po celém světě, kde sbírala zkušenosti o léčení.

Učila se od mistrů čínské energetické medicíny, dále v Peru od Indiánů, učila se v Indii a na mnoha dalších místech. Spolupracovala s Šamany i lékaři, podílela se na výzkumech, jako terapeutka působí dosud.
Stejně jako já, byla do své práce skutečně ponořená a soustředěná.
Svými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi velmi převyšovala veškeré terapeuty, doktory i psychiatry, které jsem během svého výzkumu o možnostech uzdravování těla, vztahů i emočních vjemů člověka – poznala.
Vděčím jí za velkou škálu transformací, jakými jsem pod jejím vedením prošla.
Za mnohé poznání.
Naše spolupráce byla nejintenzivnější během času, kdy jsem v roce 2014 vážně onemocněla.

Během roku 2014, 2015 a 2016 mezi námi probíhala léčitelská i terapeutická práce na mnoha úrovních.
Během tohoto období jsem také prohloubila své znalosti o působení stravy na fungování organismu v těle.
K tomu mne vedl pan doktor MUDr Josef Pekárek, který mi ordinoval přísnou dietu.
Měla zajistit co nejrychlejší nastartování  funkcí v těle.

Prožila jsem mnoho spirituálních zasvěcení a vstoupila do praktikování Ho oponopono Dr.Ihaleakala Hew Lena. Této praxi jsem se věnovala další dva roky intenzivně, používám ji a studuji dále.
Které další léčebné metody pro rozvíjení tělesné, osobnostní i duševní stránky člověka jsem studovala, praktikovala i zkoumala se dočtete v částech Fyzioterapie a Arteterapie.