Menu Zavřeno

• Za každou krizovou situací může následovat mnohem spokojenější pocit, který se může stát živnou půdou. Může růst, kvést i opadávat.
• Pokud se nacházíte v krizi, jste nablízku své síle, stačí se podívat optikou inspirací.
•Pocit hluboké krize ukazuje i na Vaši citlivost.
• Pro každou bolest existuje možnost úlevy, proměny a hlubšího poznání.
Pomohu Vám.

Z knihy:

Prorok  (Chalíl Džibrán)

„Vaše bolest je praskání skořápky, která uzavírá vaše pochopení.

Tak jako musí prasknout pecka plodu, aby jeho jádro mohlo stanout na slunci, tak musíte poznat bolest.

A kdybyste dovedli udržet svá srdce v úžasu nad každodenními zázraky svého života, bolest by se vám nezdála méně podivuhodnou než radost, a přijímali byste proměny svého srdce tak, jak jste vždy přijímali proměny ročních dob kráčející nad vašimi poli.

Mnoho ze své bolesti si volíte sami. Je to hořký lék, jímž lékař ve vás léčí vaše nemocné já.

Důvěřujte proto lékaři a pijte jeho nápoj tiše a pokojně:
Neboť jeho ruka, ač je těžká a tvrdá, je vedena laskavou rukou Neviditelného.
A číše, kterou podává, ač pálí vaše rty, byla vytvořena z hlíny, již zvlhčil Hrnčíř svými vlastními svatými slzami.
A jasným zrakem byste prohlédli zimy svého trápení.“